Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Jaunumi Mālpils Profesionālajā vidusskolā

Uzņem audzēkņus!

01.Jūnijs 2017

  
 

Informācija!


     Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – projekts) (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) finansējuma saņēmēja, informē, ka pamatojoties uz 28.04.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.207  5.1.5.punktu, šobrīd projektā ir sasniegts iznākuma rādītājs - nodarbināto personu atbalstu saņēmušo un dalību uzsākušo personu skaits, līdz ar to, jaunu saistību uzņemšanai nepieciešams papildus finansējums nodarbināto personu iesaistei projektā no 2017.gada 1.septembra. Šobrīd minētais jautājums tiek risināts, taču, līdz normatīvo aktu izmaiņām un papildus finanšu līdzekļu piešķīruma  plānotajā 2017.gada septembra uzņemšanā drīkst uzņemt tikai nenodarbinātos izglītojamos.

Vairāk informācija:http://www.malpilsskola.lv/site/lat/Jauniesu_gar/2/

Lasīt tālāk
 

SkillsLatvia 2017 rezultāti

24.Aprīlis 2017


Lasīt tālāk
 

SkillsLatvia 2017

20.Aprīlis 2017No 20. – 22. aprīlim Ķīpsalas izstāžu centrā ar moto “Uzvar darītājs!” Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē pirmo nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2017.

96 konkursa dalībnieki no 30 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm 16 profesijās sacentīsies par medaļām un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajos meistarības konkursos EuroSkills un WorldSkills.

Mālpils Profesionālo vidusskolu konkursā pārstāv 4. kursa izglītojamais Nils Ģēvele profesionālās meistarības konkursā “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” fināla darba uzdevuma nominācijā “Pavārs”.


        
 

Lasīt tālāk
 

Konkurss

01.Marts 2017


Lasīt tālāk
 

Jaunais profesionālis 2017

27.Februāris 2017


Lasīt tālāk
 

"Dziesmu putenis"

25.Februāris 2017


Lasīt tālāk
 

Mālpils Jauniešu apvienība

20.Februāris 2017


Lasīt tālāk
 

Skolas lepnums

01.Februāris 2017

Skolas lepnums

   Tradicionāli februāra sākumā, Sveču dienā, tiek godināti Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi, kuri guvuši labākos sasniegumus mācībās, apzinīgi apmeklējuši skolu un piedalījušies konkursos.

   Skolas direktore Frančeska Ģēvele savā uzrunā teica, ka profesionalitāte un attieksme veidojas jau no pirmā kursa. Arī šodienas pasākumā redzam, ka vairāki skolas labākie audzēkņi „Erasmus+” projekta ietvaros devušies praksēs uz Vāciju, Spāniju un Portugāli, kā arī gatavojas pārstāvēt skolu Vidzemes novada profesionālās meistarības konkursā.

   Pateicību par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem 2016./17.m.g. I semestrī saņēma:

Madara Jonāne;

Linda  Zariņa;

Vineta Ziņenko;

Gints Veisbergs;

Edgars Rutkis.

  Pateicību par apzinīgu mācību darbu saņēma:

Kristīne Luīze Peniķe;

Kitija Baumane;

Linda Zariņa;

Juris  Bagrovs.

Diplomus saņēma arī Profesiju nedēļas konkursa uzvarētāji:

Ēdienu gatavošanā: Nils Ģēvele, Madara Jonāne, Kristīne Graudiņa.

Viesu apkalpošanā: Madara Jonāne, Krista Krūmiņa, Izolde Uzuleņa.

Atslēdznieku darbi: Eduards Bičkovskis, Edgars Rutkis, Toms Ilmārs Maksimovs.


 

Lasīt tālāk
 

Aizsardzības ministrijas pārstāvju viesošanās skolā!

19.Janvāris 2017

     20. janvārī Mālpils Profesionālajā vidusskolā viesojās Aizsardzības ministrijas pārstāvji kopā ar ASV 173. kājnieku brigādes karavīriem ar lekciju "Kā mēs sargājam Latviju?".

     Lekciju laikā audzēkņi uzzināja par Latvijas aizsardzības spējām un to stiprināšanu, jauno Valsts aizsardzības koncepciju, aizsardzības nozares aktualitātēm un īstenotajiem projektiem, kā arī ASV ieguldījumu sabiedroto drošībā operācijā "Atlantic Resolve".

     Tikšanās laikā audzēkņi uzdeva karavīriem jautājumus par viņu dienestu, par to, kā viņi jūtas Latvijā. Notika arī improvizēta „mērošanās spēkiem”, kur uzvarēja draudzība.
Lasīt tālāk
 

Pēdējais zvans!

05.Decembris 2016


Lasīt tālāk
 

1

2 3 4 5

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >