Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Jaunumi Mālpils Profesionālajā vidusskolā

Izglītojamo uzņemšana!

10.Septembris 2014

TURPINĀS UZŅEMŠANA SEKOJOŠĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS!

Lasīt tālāk
 

Izstādes "Riga Food 2014" apmeklējums

08.Septembris 2014

5. septembrī Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 2., 3., un 4. kursa audzēkņi kopā ar skolotājām E.Kļaviņu, D.Kursīti un G.Jēkabsoni apmeklēja gadskārtējo izstādi "Riga Food 2014".

Izstādē audzēkņi iepazinās ar jaunāko pārtikas produktu piedāvājumu, Latvijas novadu mājražotāju izstrādājumiem. Sevišķi interesants audzēkņiem šķita bārmeņu konkurss un darba apģērbu modes skate. Visas dienas garumā norisinājās arī Latvijas pavāru konkurss. Ar lielu apbrīnu tika apskatītas Latvijas konditoru konkursā gatavotās tortes dažādiem svētkiem. Izstādē redzētais lieti noderēs ,apgūstot profesionālos mācību priekšmetus.


Lasīt tālāk
 

ESF

02.Jūnijs 2014

Jaunieši bez maksas varēs apgūt divas profesijas

 

Jau šoruden Mālpils Profesionālās vidusskola piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt 2 profesijas. 

Jaunajā mācību gadā piedāvājam iegūt šādas profesionālās kvalifikācijas:

  • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Inženierkomunikāciju tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases).

Kāpēc izvēlēties šīs profesionālās izglītības programmas?

-  Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.

- Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū.

-   Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.

-  Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Uzņem:

-   Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. 

  -  Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.


Augstākminētās profesionālās izglītības programmas tiks finansētas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” īstenošanas ietvaros.

Lasīt tālāk
 

Seko savām sekmēm ar Mykoob.lv

17.Oktobris 2012

https://www.mykoob.lv/

Lasīt tālāk
 
 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv >