Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Jaunumi Mālpils Profesionālajā vidusskolā

1.septembris

27.Augusts 2014


Lasīt tālāk
 

MPV

08.Jūlijs 2014

 

Lasīt tālāk
 

Konkurss

09.Jūnijs 2014


Lasīt tālāk
 

ESF

02.Jūnijs 2014

Jaunieši bez maksas varēs apgūt divas profesijas

 

Jau šoruden Mālpils Profesionālās vidusskola piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt 2 profesijas. 

Jaunajā mācību gadā piedāvājam iegūt šādas profesionālās kvalifikācijas:

  • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Inženierkomunikāciju tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases).

Kāpēc izvēlēties šīs profesionālās izglītības programmas?

-  Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.

- Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū.

-   Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.

-  Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Uzņem:

-   Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. 

  -  Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.


Augstākminētās profesionālās izglītības programmas tiks finansētas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” īstenošanas ietvaros.

Lasīt tālāk
 

Konkurss!

10.Aprīlis 2014

   Pirmo kursu audzēkņi demonstrēja savas iegūtās zināšanas un prasmes profesionālās meistarības konkursā.

Ēdienu gatavošanas konkursā:
 1. vieta Diānai Barvidai , 2. vieta Madarai Jonānei, 3.vieta Laurai Lasmanei.
Atslēdznieku darbu konkursā:
 1. vieta Edgaram Rutkim, 2. vieta Didzim Kravalim, 3.vieta Mārtiņam Jermacānam.
Interjera dizaina konkursā:
 1. vieta Lindai zariņai, 2.vieta Jānim Liniņam, 3.vieta Lāsmai Zariņai.

Lasīt tālāk
 

Meistardarbnīca!

07.Februāris 2014


Lasīt tālāk
 

Sveču diena!

30.Janvāris 2014

   29. janvārī Mālpils Profesionālajā vidusskolā apbalvoja audzēkņus par  labiem mācību sasniegumiem 2013. / 2014. m.g. I. semestrī.
 
 
       Par labiem un teicamiem sasniegumiem mācību darbā: 
  
Ērikai Galītei,Rolandam Kukurānam ,Aivai Ozolai,Jutai Purviņai ,Sintijai Zverevai.
 
       Par labiem sasniegumiem mācību darbā:

Alisei Uzuleņai, Kristīnei Bačkinai, Madarai Tūtarei, Līgai Sēlei, Vladimiram Saveļjevam,Robertam Somovam, Madarai Bākulei, Maijai Rozentālei, Lāsmai Romanei, Dairai Seveļkovai. 
 
       Par centību mācību darbā:

Megijai Lasmanei
, Laurai Lasmanei, Madarai Jonānei, Diānai Barvidai, Lindai Bernhardei, Santai Krūmiņai, Ketrinai Pētersonei, Megijai Jaškulei, Jūlijai Zālītei, Jēkabam Rumpem,Kristiānam Matīsam Bitniekam, Ivo Kalniņam, Oskaram Ziņenko, Sandrim Kauķim, Andrejam Pozņakam.

Par aktīvu sporta pulciņu apmeklējumu:


Megijai Lasmanei
, Laurai Lasmanei, Diānai Barvidai, Jānim Pavlovskim, Rolandam Kukurānam, Eduardam Šteinertam, Ivo Kalniņam, Dāvim Apikātam.

 
 
 Lasīt tālāk
 

Seko savām sekmēm ar Mykoob.lv

17.Oktobris 2012

https://www.mykoob.lv/

Lasīt tālāk
 
 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv >