Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Jaunumi Mālpils Profesionālajā vidusskolā

MPV

08.Jūlijs 2014

 

Lasīt tālāk
 

Konkurss

09.Jūnijs 2014


Lasīt tālāk
 

ESF

02.Jūnijs 2014

Jaunieši bez maksas varēs apgūt divas profesijas

 

Jau šoruden Mālpils Profesionālās vidusskola piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt 2 profesijas. 

Jaunajā mācību gadā piedāvājam iegūt šādas profesionālās kvalifikācijas:

  • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Inženierkomunikāciju tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases).

Kāpēc izvēlēties šīs profesionālās izglītības programmas?

-  Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.

- Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū.

-   Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.

-  Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Uzņem:

-   Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. 

  -  Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.


Augstākminētās profesionālās izglītības programmas tiks finansētas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” īstenošanas ietvaros.

Lasīt tālāk
 

24.Aprīlis 2014

  

   23. aprīlī Mālpils Profesionālās vidusskolas Amatierteātris un radošās darbnīcas piedalījās  LR IZM Vidzemes reģiona Profesionālo izglītības iestāžu radošajā pasākumā "DABAS RITUMS", kurš šogad norisinājās Mālpils kultūras centrā.
   Ciemiņus laipni sagaidīja un par viņiem pasākuma norises laikā rūpējās skolas pedagogi un audzēkņi.


Lasīt tālāk
 

Karjeras dienas!

10.Aprīlis 2014

   Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi dodas uz reģiona skolām, lai iepazīstinātu audzēkņus ar Mālpils PV apgūstamajām izglītības programmām. Tiek demonstrēta skolas audzēkņu veidota videofilma un prezentācija. Skolas amatierteātris, ko vada Lilita Jansone viesojās Siguldas pilsētas vidusskolā Karjeras dienās, kur rādīja improvizētu uzvedumu par skolu.


Lasīt tālāk
 

Mākslas diena...

10.Aprīlis 2014

   Aprīlī jau par tradīciju kļuvis rīkot Mākslas dienas Mālpils Profesionālajā vidusskolā. Skolotāja Māra Ārente kopā ar audzēkņiem bija sagatavojusi dazādus radošus uzdevumus, kur savas prasmes demonstrēja gan mājinieku komanda, gan ciemiņi no Mālpils novada domes, Mālpils kultūras centra, Mālpils mūzikas un mākslas skolas, Mālpils internātpamatskolas, Mālpils novada vidusskolas, Ropažu vidusskolas un vecmāmiņu kluba "Rezēdas" pārstāvji.    Pasākumu atraktīvi vadīja Mālpils Kultūras centra Amatierteātra dalībnieki.

Lasīt tālāk
 

Konkurss!

10.Aprīlis 2014

   Pirmo kursu audzēkņi demonstrēja savas iegūtās zināšanas un prasmes profesionālās meistarības konkursā.

Ēdienu gatavošanas konkursā:
 1. vieta Diānai Barvidai , 2. vieta Madarai Jonānei, 3.vieta Laurai Lasmanei.
Atslēdznieku darbu konkursā:
 1. vieta Edgaram Rutkim, 2. vieta Didzim Kravalim, 3.vieta Mārtiņam Jermacānam.
Interjera dizaina konkursā:
 1. vieta Lindai zariņai, 2.vieta Jānim Liniņam, 3.vieta Lāsmai Zariņai.

Lasīt tālāk
 

Meistardarbnīcas!

19.Februāris 2014


   12. februārī Inčukalna pamatskolas audzēkņi apmeklēja Mālpils Profesionālo vidusskolu, kuras rīkotajās meistardarbnīcās iepazinās ar skolā apgūstamajām izglītības programmām. Mācību laboratorijās vecāko kursu audzēkņu un pedagogu vadībā skolēni guva praktiskas iemaņas piedāvātajās specialitātēs.
 


Lasīt tālāk
 

Meistardarbnīca!

07.Februāris 2014


Lasīt tālāk
 

Sveču diena!

30.Janvāris 2014

   29. janvārī Mālpils Profesionālajā vidusskolā apbalvoja audzēkņus par  labiem mācību sasniegumiem 2013. / 2014. m.g. I. semestrī.
 
 
       Par labiem un teicamiem sasniegumiem mācību darbā: 
  
Ērikai Galītei,Rolandam Kukurānam ,Aivai Ozolai,Jutai Purviņai ,Sintijai Zverevai.
 
       Par labiem sasniegumiem mācību darbā:

Alisei Uzuleņai, Kristīnei Bačkinai, Madarai Tūtarei, Līgai Sēlei, Vladimiram Saveļjevam,Robertam Somovam, Madarai Bākulei, Maijai Rozentālei, Lāsmai Romanei, Dairai Seveļkovai. 
 
       Par centību mācību darbā:

Megijai Lasmanei
, Laurai Lasmanei, Madarai Jonānei, Diānai Barvidai, Lindai Bernhardei, Santai Krūmiņai, Ketrinai Pētersonei, Megijai Jaškulei, Jūlijai Zālītei, Jēkabam Rumpem,Kristiānam Matīsam Bitniekam, Ivo Kalniņam, Oskaram Ziņenko, Sandrim Kauķim, Andrejam Pozņakam.

Par aktīvu sporta pulciņu apmeklējumu:


Megijai Lasmanei
, Laurai Lasmanei, Diānai Barvidai, Jānim Pavlovskim, Rolandam Kukurānam, Eduardam Šteinertam, Ivo Kalniņam, Dāvim Apikātam.

 
 
 Lasīt tālāk
 

1

2

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv >